-Din barnmorska i Enköping

Om oss

Vi är två Enköpingsbarnmorskor som driver barnmorskemottagningen Min Maia sedan sommaren 2022. Innan vi tog över företaget var vi anställda i företaget 2 år.

Vi har lång erfarenhet inom yrket från förlossning, BB, gyn, tidigare barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. 

När man besöker oss skall man känna sig trygg, sedd och väl omhändertagen.

Vi ser till varje individs behov och i möjligaste mån anpassar vi vården efter dennes behov och förväntningar.

Ger vård på lika villkor till alla oavsett sexuell läggning, kön, etnicitet och ålder. 

Vid behov används alltid tolk.

Jämställdhet i familjer är ett viktigt mål för oss.

Vi är aktiva gällande att delta i fortbildningar för att hålla oss uppdaterade på all ny kunskap och forskning som presenteras.

Vi har full tystnadsplikt och behandlar alla våra ärenden med sekretess. 

Vi på Min Maia

Jenny

Jenny, barnmorska här på Min Maia (fd. Privata Barnmorsok Wifery) samt delägare sedan 2022. 
Hon har tidigare arbetetat inom förlossning, gynmottagning, mödravård samt har mycket erfarenhet inom preventinmedelsrådgivning.
Hon arbetar med trygghet och ansvar för sina patienter.

Anne

Anne, barnmorska här på Min Maia (fd. Privata Barnmorsok Wifery) samt delägare sedan 2022. 
Hon har tidigare arbetetat inom förlossning, BB, mödravård samt har mycket erfarenhet inom preventinmedelsrådgivning.
Hon arbetar med en positiv anda och är mycket omhändertagande med sina patienter.

Har du några funderingar?