-Din barnmorska i Enköping

Familjecentralen

Min Maia samarbetar med Enköpings familjecentral. På en familjecentral kan du träffa barnmorska, BVC-sjuksköterska, pedagoger på öppen förskola och kuratorer från socialtjänst, men framför allt umgås med andra föräldrar. 

Alla som arbetar på familjecentralen har tystnadplikt, det är helt frivilligt att besöka oss och man behöver inte boka någon tid.

Alla familjer med barn 0 – 6 år är välkomna, även blivande föräldrar, allt är kostnadsfritt. 

 Vissa dagar erbjuds SFI för föräldralediga, där man har med sina barn under lektionen.

Vi samarbetar för att tillsammans främja en god hälsa hos både ditt barn och dig som förälder. Vår verksamhet formas utifrån er familjs behov och önskemål. Genom att vi sitter tillsammans kan vi lättare samverka och erbjuda ett samlat, förebyggande föräldrastöd samtidigt som det också blir lättare för dig att komma i kontakt med oss.

Länk till enköpings familjecentral

Veckoschemat skrivs på Facebooksidan, besök Enköpings Öppnaförskola på Facebook

Har du några funderingar?