-Din barnmorska i Enköping

Nipt-test

Vi erbjuder provtagning av NIPT-test (Non-Invasive Prenatal test).

Nipt-test är ett blodprov som man tar på den gravida kvinnan från vecka 10-24. Testet har en hög säkerhet (Sensitiviteten är 99%) när det gäller eventuella kromosomförändringar hos det väntande barnet. Testet mäter fostrets DNA i mammans blod. Efter vecka 10+ är det ofta lätt att få med rätt antal mängd DNA.


Kostnaden för provtagning täcks tyvärr inte av offentlig sjukvård utan betalas av patienten själv.


Testet är inget diagnostiskt test utan en väldigt säker sannolikhetsbedömning (för diagnos krävs även andra undersökningar som utförs på sjukhus om testet visar på förhöjd risk av något syndrom).

Tester vi utför

-I det vi kallar basutbudet analyseras Trisomi 21 (Downs Syndrom), Trisomi 18 (Edvards Syndrom) och Trisomi 13 (Pataus Syndrom).  Du kan även få veta könet om du/ni vill. Könskromosomavvikelse är ytterligare något man kan titta på i detta erbjudande, vilket innefattar test för monosomi (Turners syndrom) och könskromosomuppsättning(Klinefelters syndrom)

Pris bastest 4500kr

-Man kan även välja en utökad provtagning som innebär de tre kromosomförändringarna som ovan, samt  De Georges syndrom 22q11.2.

Utökat test 6200kr

Testet innebär ingen risk för missfall och ger ett säkrare resultat än KUB. Önskar du utföra testet vill vi att du gör ett Ultraljud innan provtagningen för att säkerhetsställa tiden och bekräfta antal foster. Det är viktigt att du gör detta mellan graviditetsvecka 7-10. För tidigt ultraljud vänd dig till en gynekolog eller annan mottagning som utför ultraljud på gravida.  

Könssjukdomar smittas framförallt via slemhinnor i könsorganen, ändtarmen eller munnen. En del sjukdomar kan överföras genom blod som till exempel hiv, hepatit eller syfilis.

Det är bra att använda kondom, slicklapp eller femidom för säkrare sex.

När bör man inte göra ett Nipt-test?

  • Om du har gjort någon transplantation.
  • Om du utfört Immunterapi.
  • Om du har någon kromosomförändring
  • Om du gjort en blodtransfusion ( Samtal med sjukvårdspersonal)

 

Boka tid för NIPT på kontakt
Ring eller maila för mer info
1177Vårdguiden
Vill du veta mer om testet läs på www.fostertest.se

På 1177 hittar du även mer bra information samt en film om olika fosterdiagnostik metoder

Har du några funderingar?